View More


होटल क्षेत्रमा महामारीको असर, ओरियन्टलको नोक्सान २१ करोड नाघ्यो

Date : 2021-05-14 | Source : www.nepalipaisa.com

कोरोना महामारीका कारण आवतजावत बन्द हुँदा होटल क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ ।

Read Full News

Loading