View More


कोरोना खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने जापान सरकारको घोषणा

Date : 2020-12-03 | Source : www.nepalipaisa.com

जापानमा बस्ने सबैलाई सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाइदिने भएको छ ।

Read Full News

Loading