View More


क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ स्वीकृति

Date : 2020-03-24 | Source : www.nepalipaisa.com

नोभल कोभिड–१९ रोगको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ स्वीकृति गरेको छ । 

Read Full News

Loading